bild_550x240_rygg

Vårt kvalitetssystem bygger på att våra kunder ska känna sig nöjda och säkra efter utfört arbete.

Det innebär att till varje projekt, stort som litet, finns all dokumentation som ska vara där för att kunden ska kunna följa projektet. Vår målsättning är att genom god kvalitet på arbete och dokumentation kunna få nöjda och återkommande kunder.

M. Roos Måleri ska uppnå detta genom att:

  • Utföra kontinuerliga egenkontroller som dokumenteras i form av protokoll.
  • Använda bästa möjliga material vad avser hållbarhet och utseende utan någon miljöpåverkan.
  • Samarbeta med entreprenörer och leverantörer som har samma höga kvalitet på sitt arbete som vi har.
  • Aktivt miljötänkande genom att källsortera och återvinna.
  • Förebygga fel genom projektering och planering.